Het beeld van de boer is eenzijdig!?

‘In ons land ‘produceren’ we elk jaar bijna 650 miljoen dieren onder afschuwelijke omstandigheden. Fabrieksmatig worden dieren vermeerderd, vetgemest en verwerkt. Elke dag worden 1,8 miljoen dieren in Nederland geslacht. Dit noemen we de vee-industrie.’ Dit is het beeld van boeren volgens Wakker Dier. Mensen die de agrarische sector kennen weten dat dit beeld niet terecht is. Hoe kunnen we dit beeld veranderen?

Vroeger wist iedereen in het dorp wat de boer deed. Boer en burger spraken elkaar immers op de markt. Maar de burger kwam steeds verder buiten de boerenwereld te staan, terwijl de boer door ging met de  schaalvergroting en hard werkte op zijn boerderij. Nu ontstaat een gapend gat tussen wat de boer doet en wat de consument er vanaf weet. Hierdoor wordt het beeld over boeren grotendeels bepaald door de media. Het gevolg is dat er een negatief gekleurd beeld ontstaat over de agrarische sector, hoewel er natuurlijk ook hier en daar wat positieve berichten te vinden zijn.

Twee studenten van het CHE in Ede hebben een documentaire gemaakt over ‘de kloof’ tussen boeren en burgers[1]. De éne is een boerendochter (Marieke). De andere heeft niets met de agrarische sector (Maarten); hij heeft ‘een gegeneraliseerd beeld van de agrarische sector: oude boerderijen en een boer met overall, klompen en een accent’. In deze documentaire zoeken de makers het onbegrip bij de burger over de boer. Maarten gaat als burger een week op een boerderij werken; zijn beeld is na een week drastisch veranderd. Marieke gaat bij verschillende mensen op bezoek om te kijken wat er gedaan kan worden om de ‘de kloof’ te dichten.

Het beeld kán dus veranderd worden. Daarom heeft  de agrarische sector verschillende stappen genomen, om een goed beeld te vormen van de boeren. Er zijn campagnes gestart door boeren; Boer Bewust[2] is er daar een van. Er worden trainingen geven aan boeren om beter te communiceren met de burger. Open dagen worden gestimuleerd door organisaties zoals Friesland Campina[3]. Zeker, dat kost tijd en energie voor de boer. Boeren zeggen zelf dat ze tegenwoordig meer bezig zijn met maatschappelijke acceptatie, wat ten koste gaat van de zorg op de boerderij en goede, eerlijke verhalen leveren weinig op denken de boeren. Maar op lange termijn kan dit de agrarische sector vooruit helpen.

Meer draagvlak voor boeren onder burgers heeft impact op verschillende dingen. Met name op de politieke besluiten;  het effect is dat de regering bij nieuwe wetgeving zich beter verdiept in de gevolgen voor ondernemers. Dus maatschappelijk draagvlak hoort bij de moderne bedrijfsvoering.

SGP-jongeren vindt het goed dat boeren een beter imago krijgen; het is daarom terecht dat de SGP campagne heeft gevoerd vóór de boer en we gaan er op toe gaan zien dat het nieuwe kabinet boeren ondersteund waar mogelijk! We zullen hier ook over nadenken op de SGP-Jongerendag, dus zorg dat je erbij bent!

Willemieke de Graaf, commissielid Duurzame Ontwikkeling en Landbouw

[1] https://www.youtube.com/watch?v=RosoW5lwml4

[2] https://www.boer-bewust.nl/

[3] https://www.campina.nl/over-campina/evenementen/boerderijdagen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ga naar boven